Grafická verzia

Telovýchovná jednota v Rimavských Janovciach

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13959
IČO: 00692760
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 98001 Rimavské Janovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK75 0900 0000 0000 6893 5777
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK75 0900 0000 0000 6893 5777
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK75 0900 0000 0000 6893 5777
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK75 0900 0000 0000 6893 5777

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Uhrin Štefan stevo.uhrin@azet.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Uhrin Štefan Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.1999
Šereš Gabriel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2019
Kováč Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2019
Ruszó Balázs Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2018
Okoši Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.7.2016
Lakatoš Adrian Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.6.2019
Boldi Attila Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.7.2016
Lakatoš Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.6.2019
Berki Július Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2018
Ruszó Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.7.2016
Počet činností príslušných FO: 24 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 24

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.