Grafická verzia

TJ Zbyňov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14017
IČO: 14222973
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Školská 90/23, 01319 Zbyňov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: tjzbynov@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK74 1100 0000 0026 2753 5948
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK74 1100 0000 0026 2753 5948
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK74 1100 0000 0026 2753 5948
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK74 1100 0000 0026 2753 5948

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Urík Roman tjzbynov@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Žiline zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Morvay Peter Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.10.1995
Hanulík Pavol Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.1992
Knapec Vladimír Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.1993
Uríková Mária Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.10.2020
Lukáč Lukáš Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.7.2018
Michalec Róbert Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2015
Súkeník Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2022
Macák Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2021
Hanulík Pavol Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.7.2023
Uríková Petra Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2014
Počet činností príslušných FO: 163 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 121

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.