Grafická verzia

"Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14028
IČO: 42070384
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kapustná 132/14, 01014 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: janyholes@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK09 5600 0000 0005 9130 3002
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK09 5600 0000 0005 9130 3002
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK09 5600 0000 0005 9130 3002
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK09 5600 0000 0005 9130 3002

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Žiline zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bříza Branislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2008
Ďurkáč Denis Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2008
Kňazovič Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2015
Holeš Ján Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2003
Bača Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2018
Krupík Maroš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.4.1992
Šašváry Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.1999
Bugáň Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2021
Kozlík Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2021
Kalanka Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.7.2021
Počet činností príslušných FO: 95 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 90

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.