Grafická verzia

"Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14028
IČO: 42070384
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kapustná 132/14, 01014 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: janyholes@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK09 5600 0000 0005 9130 3002
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK09 5600 0000 0005 9130 3002
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK09 5600 0000 0005 9130 3002
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK09 5600 0000 0005 9130 3002

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Žiline zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Niník Marián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2000
Krupík Maroš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.4.1992
Šašváry Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.1999
Kňazovič Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2015
Flachs Tobias Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2018
Flachs Nikolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2018
Bočej Radoslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.7.2021
Ninik Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2007
Beliačin Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2020
Dupkala Igor Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2020
Počet činností príslušných FO: 61 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 57

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.