Grafická verzia

TJ Blatná Habovka

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14048
IČO: 35675128
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Andreja Pavču 279/3, 02732 Habovka, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: tj.habovka@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK29 0200 0000 0000 3663 9332
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK29 0200 0000 0000 3663 9332
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK29 0200 0000 0000 3663 9332
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK29 0200 0000 0000 3663 9332

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oravský futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Burdel Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2024
Kozáčik Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2024
Jurčo Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2024
Petrek Rastislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2024
Kurátor Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2023
Hruboš Alex Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2023
Harmata František Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.2011
Pavčo Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2014
Vidiečan Jaroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.8.2023
Rusnák Ondrej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2022
Počet činností príslušných FO: 108 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 90

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.