Grafická verzia

TJ Turčan Košťany

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14094
IČO: 37809172
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 291, 03841 Košťany nad Turcom, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK30 0900 0000 0000 6132 6258
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK30 0900 0000 0000 6132 6258
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK30 0900 0000 0000 6132 6258
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK30 0900 0000 0000 6132 6258

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Marčičiak Ján marciciakingrid@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Turčiansky futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Rohoň Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2023
Šarlina Robert Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2023
Püšpöky Benjamín Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2023
Sochuľák Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2009
Firák Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.5.2016
Jošt Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.6.2022
Radič Ryan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2018
Martiník Mikuláš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2023
Lamoš Róbert Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2020
Kľučinec Ľubomír Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2014
Počet činností príslušných FO: 177 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 172

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.