Grafická verzia

Telovýchovná jednota Turčianske Kľačany

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14096
IČO: 42347017
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 119, 03861 Turčianske Kľačany, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: miroslavskalak@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK05 0900 0000 0050 4497 2920
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK05 0900 0000 0050 4497 2920
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK05 0900 0000 0050 4497 2920
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK05 0900 0000 0050 4497 2920


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Turčiansky futbalový zväz zmluva 16.9.1993

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Paulovič Juraj 24.9.1992 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.8.2017
Orosz Richard 7.10.1977 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2019
Brna Richard 21.4.1996 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.1.2019
Mišek Michal 22.7.1986 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2017
Samec Ľubomír 31.5.1958 Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.8.2019
Chlebík Peter 21.9.1992 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.8.2019
Orosz Richard 7.10.1977 Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.1992
Orosz Richard 7.10.1977 Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.1992
Orosz Richard 7.10.1977 Usporiadateľ, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.1992
Kubis Roman 7.4.1984 Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.8.2019
Počet činností príslušných FO: 52 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 42

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.