Grafická verzia

Telovýchovná jednota Turčianske Kľačany

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14096
IČO: 42347017
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 119, 03861 Turčianske Kľačany, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: radovanlamos6@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK05 0900 0000 0050 4497 2920
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK05 0900 0000 0050 4497 2920
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK05 0900 0000 0050 4497 2920
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK05 0900 0000 0050 4497 2920

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Lamoš Radovan radovanlamos6@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Turčiansky futbalový zväz zmluva 16.9.1993

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Gábor Štefan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.8.2016
Lamoš Radovan Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.8.2019
Skalák Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.3.2016
Paulovič Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.8.2017
Orosz Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2019
Brna Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.1.2019
Mišek Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2017
Samec Ľubomír Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.8.2019
Chlebík Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.8.2019
Orosz Richard Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.1992
Počet činností príslušných FO: 54 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 43

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.