Grafická verzia

1. FC Roma Zlaté Klasy

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14114
IČO: 45010803
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Veterná ulica 412/64, 93039 Zlaté Klasy, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: fcroma@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK08 0900 0000 0001 9207 3924


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Horváth Rudolf 5.2.2010 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Bencsik Fabian 11.2.2007 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Sipos Rudolf 30.5.2009 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Botló Mario 16.9.2010 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Mészáros Edgar Ľudovít 7.11.2012 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Šléz Antonio 26.1.2007 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.7.2014
Botlo Lubomir 20.1.2011 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Botló Ján 10.4.1978 Športový masér, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.5.2006
Rigó Vojtech 14.9.2000 Usporiadateľ, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.1.2012
Rigó Vojtech 14.9.2000 Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.1.2012
Počet činností príslušných FO: 44 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 40

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.