Grafická verzia

1. FC Roma Zlaté Klasy

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14114
IČO: 45010803
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Veterná ulica 412/64, 93039 Zlaté Klasy, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: fcroma@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK08 0900 0000 0001 9207 3924

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Lakatos Anton fcroma10@freemail.hu

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Rigó Mauricio Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.2.2018
Újvári Ronaldo Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2019
Stojka Ľudovít Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2017
Sléz Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.2.2018
Mészáros Mário Luis Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.7.2019
Mészáros Damian Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.2.2018
Šléz Denis Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2019
Rigo Lionel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2019
Botló Ján Vincent Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.2017
Mészáros Edgar Ľudovít Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Počet činností príslušných FO: 69 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 64

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.