Grafická verzia

1. FC Roma Zlaté Klasy

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14114
IČO: 45010803
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 412, 93039 Zlaté Klasy, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: fcroma@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK08 0900 0000 0001 9207 3924
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK08 0900 0000 0001 9207 3924


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Lakatos Anton 4.7.1961 Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.11.1994
Lakatos Anton 4.7.1961 Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva 4.8.1992
Počet činností príslušných FO: 2 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.