Grafická verzia

TJ Progres Selice

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14269
IČO: 31872794
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Sovietskej Armády 385, 92572 Selice, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: obecselice@salamon.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK29 0900 0000 0000 2409 2050
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK29 0900 0000 0000 2409 2050
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK29 0900 0000 0000 2409 2050
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK29 0900 0000 0000 2409 2050

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Szitásová Timea szitizoli@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nitra zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Oláh Sebastian Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2013
Rybánsky Ladislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.2.2022
Divéky Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2024
Kóňa Denis Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.2.2024
Hegyi Norbert Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.2.2017
Oláh Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2010
Gyulai Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.3.2012
Fehér Marián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2004
Sahul Sebastian Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.2023
Latič Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2023
Počet činností príslušných FO: 130 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 121

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.