Grafická verzia

TJ - Termál - Diakovce

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14282
IČO: 31870309
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 92581 Diakovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK90 0900 0000 0000 2409 1437
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK90 0900 0000 0000 2409 1437
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK90 0900 0000 0000 2409 1437
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK90 0900 0000 0000 2409 1437

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nitra zmluva 30.10.1992

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Felix Marián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2015
Szakál Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2007
Žiška Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2002
Putera Ákos Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2013
Mészáros Dániel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2019
Keszler Matyas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.4.2007
Keszler Marián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2013
Vinca Zoltán Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.3.2012
Mészáros Attila Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.1992
Hoboth Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 5.10.2018
Počet činností príslušných FO: 33 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 33

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.