Grafická verzia

TJ AGRO

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14300
IČO: 35613963
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 847, 94122 Zemné, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: j4klondon@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK07 5200 0000 0000 0800 2430
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK07 5200 0000 0000 0800 2430
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK07 5200 0000 0000 0800 2430
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK07 5200 0000 0000 0800 2430

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Kantár Szilárd j4klondon@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz zmluva 3.1.2012 1.7.2022
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky zmluva 3.1.2012 1.7.2019
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky zmluva 1.7.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Balogh Roland Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2024
Puss Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.2.2024
Sciranka Matúš Športový masér, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2000
Podhorský Tamás Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2023
Erdeiová Natasa Hanna Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.3.2024
Balog Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2024
Fűri Balázs Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2024
Šuch Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.3.2024
Illés Tibor Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2013
Orolim Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2011
Počet činností príslušných FO: 155 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 119

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.