Grafická verzia

1. Futbalový club Černík

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14303
IČO: 31824676
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 100, 94105 Černík, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK25 0200 0000 0014 9160 2253


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky zmluva 6.8.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Formánek Ondrej 22.9.1987 Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.6.2018
Mulinka Adam 18.12.1986 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2004
Tatai Patrik 24.12.1992 Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.8.2007
Marenčák Tomáš 22.6.2011 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2018
Vrabec Marek 7.8.1998 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.3.2019
Mrváň Martin 13.10.1998 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2019
Mach Martin 12.8.1985 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.1.2019
Mihalovič Gregor 9.12.2004 Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva 20.8.2015
Novák Matej 30.1.1993 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 10.10.2017
Soboňa Igor 5.10.1982 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 8.7.1998
Počet činností príslušných FO: 54 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 52

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.