Grafická verzia

1. Futbalový club Černík

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14303
IČO: 31824676
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 100, 94105 Černík, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK25 0200 0000 0014 9160 2253

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Formánek Ondrej 10oformanek10@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky zmluva 6.8.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Uher Maroš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2020
Kotlár Maximilián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2020
Mihalovič Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2015
Vrabec Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2020
Póčik Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.7.2020
Čebík Mario Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.7.2017
Soboňa Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2016
Čery Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.7.2019
Lauro Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2017
Ondrišek Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.7.2014
Počet činností príslušných FO: 60 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 58

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.