Grafická verzia

1. Futbalový club Černík

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14303
IČO: 31824676
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 100, 94105 Černík, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK25 0200 0000 0014 9160 2253


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky zmluva 6.8.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ksenič Sabastián 15.11.2007 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2015
Mihalovič Adam 21.4.2009 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2015
Hačko Alan 6.6.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2015
Miko Lukáš 26.5.2013 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2019
Porubský Mário 24.12.2012 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2019
Kuna Jakub 13.2.2012 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2019
Lubina Viktor 7.4.2005 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Očkaj Ivan 13.7.1988 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2012
Dragúň Martin 9.12.2011 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2019
Farkašová Štefánia 29.5.2006 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.8.2015
Počet činností príslušných FO: 56 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 55

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.