Grafická verzia

1. Futbalový club Černík

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14303
IČO: 31824676
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 100, 94105 Černík, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK25 0200 0000 0014 9160 2253
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK25 0200 0000 0014 9160 2253

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Formánek Ondrej 10oformanek10@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky zmluva 6.8.1990 3.7.2023
Športový klub futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz zmluva 3.7.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Čery Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.2.2024
Tóth Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2024
Roman Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.2.2024
Bohumel Sebastián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2024
Pilek Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.2.2024
Červenka Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2024
Kováč Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2023
Nagy Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2012
Vaňo Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2016
Holec Nikolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2023
Počet činností príslušných FO: 102 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 96

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.