Grafická verzia

TJ Družstevník Michal nad Žitavou

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14309
IČO: 31825371
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 301, 94161 Michal nad Žitavou, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: futbal.michal@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK94 0200 0000 0033 3653 3154
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK94 0200 0000 0033 3653 3154
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK94 0200 0000 0033 3653 3154
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK94 0200 0000 0033 3653 3154

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Sádovský Alex Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.2024
Raček Šimon Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2014
Száraz Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2024
Nagy Nikolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2012
Hegedüš Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2024
Rosipal Marko Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2023
Števlík Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.10.2019
Števlík Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2023
Tóth Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2023
Sládeček Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2023
Počet činností príslušných FO: 70 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 68

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.