Grafická verzia

TJ Visolaje

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14341
IČO: 14223449
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 176, 01861 Visolaje, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: tjvisolaje@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK21 0900 0000 0000 6366 9940
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK21 0900 0000 0000 6366 9940
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK21 0900 0000 0000 6366 9940
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK21 0900 0000 0000 6366 9940

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Palkech Ján janpa2@centrum.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Sviečka Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2021
Kršík Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2009
Vrbata Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.9.2021
Kvaššay Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2019
Koštialik Ľubomír Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2023
Valík Gabriel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.8.2023
Kresánek Ferdinand Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2012
Strečko Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.2018
Nosál Šimon Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2021
Závadová Mária Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2021
Počet činností príslušných FO: 79 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 77

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.