Grafická verzia

TJ Vápeč Horná Poruba

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14368
IČO: 30230811
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 116, 01835 Horná Poruba, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: lukas.pucek@zoznam.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK35 0900 0000 0000 6367 1434
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK35 0900 0000 0000 6367 1434
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK35 0900 0000 0000 6367 1434
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK35 0900 0000 0000 6367 1434

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz zmluva 7.8.2019
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica zmluva 3.1.2012 7.8.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Romšák Milan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2018
Zachar Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.5.2012
Smolka Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2021
Baginová Veronika Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2020
Prekop Tibor Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2019
Chovan Marián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2016
Hofierka Nino Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.5.2019
Staňo Christian Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2022
Staňo Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2009
Stano Adrian Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Počet činností príslušných FO: 119 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 116

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.