Grafická verzia

TJ Baník Sebedražie

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14378
IČO: 14224208
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Lúčna 166/15, 97205 Sebedražie, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK45 0900 0000 0000 6650 6370
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK45 0900 0000 0000 6650 6370
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK45 0900 0000 0000 6650 6370
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK45 0900 0000 0000 6650 6370

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Čertík Igor igor.certik@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Prievidza zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Diera Alex Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.4.2019
Sekereš Roman Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.5.2022
Krsiak Mateo Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2024
Laurinec Marcel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2022
Kovár Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.4.2024
Bitala Alexej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.4.2024
Pružinec Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2024
Dudáš Ľuboš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2024
Hrdý Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2007
Schnek Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.6.2020
Počet činností príslušných FO: 225 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 184

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.