Grafická verzia

TJ Priehrada Nitrianske Rudno

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14413
IČO: 00624969
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pod Borinou 158/21, 97226 Nitrianske Rudno, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: kovacik31@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK68 0200 0000 0014 5712 5254
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK68 0200 0000 0014 5712 5254
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK68 0200 0000 0014 5712 5254
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK68 0200 0000 0014 5712 5254

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Prievidza zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pružinec Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.7.2022
Kohút Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.2.2011
Líška Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.4.2012
Gregorová Michaela Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2023
Priatka Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2023
Krpelan Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2023
Kuric Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.8.2005
Kochan Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2023
Kučera Alex Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2023
Jánoš Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2021
Počet činností príslušných FO: 247 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 236

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.