Grafická verzia

TJ Sokol Šišov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14424
IČO: 42014581
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 100, 95638 Šišov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: marekpal100@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK19 1111 0000 0012 4095 2005
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK19 1111 0000 0012 4095 2005
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK19 1111 0000 0012 4095 2005
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK19 1111 0000 0012 4095 2005

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Pál Marek marekpal100@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Prievidza zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pisár Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2023
Kyselica Ivan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2016
Chudý Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.8.2022
Pagáč Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2023
Šulo Miroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2023
Báleš Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2022
Stolarik Miloš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2006
Paška Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.2018
Chudý Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2023
Majerhofer Marián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2022
Počet činností príslušných FO: 74 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 69

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.