Grafická verzia

TJ Družstevník Letničie

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14475
IČO: 31870741
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 152, 90844 Letničie, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: tjletnicie1958@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK76 0200 0000 0047 3303 3457
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK76 0200 0000 0047 3303 3457
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK76 0200 0000 0047 3303 3457
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK76 0200 0000 0047 3303 3457

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Konečný Michal mikon444@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Senica zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Venglovič Jiří Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.3.2024
Daniel Aleš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.3.2024
Cvečka Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2022
Daniel Frederik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2024
Krajčír Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2024
Buček Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2024
Golík Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.2.2024
Polák Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.2.2024
Konečný Michal Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2003
Nemec Pavol Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.1994
Počet činností príslušných FO: 74 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 52

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.