Grafická verzia

Telovýchovná jednota Družstevník Očkov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14528
IČO: 31103375
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Vojtech Cagala, Očkov 113, 91622 Očkov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: darkkk1@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK51 0900 0000 0002 7308 8132
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK51 0900 0000 0002 7308 8132
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK51 0900 0000 0002 7308 8132
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK51 0900 0000 0002 7308 8132

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Ščepko Milan moravcikmsv@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Trenčín zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pavlech Kristian Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2023
Mišák Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.3.2024
Bartoš Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Zemková Veronika Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Hodál Roman Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2023
Pjontek Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2023
Al Rashidi Samira Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2023
Janšák Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2023
Kratochvíl Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.8.2023
Pollák Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.8.2023
Počet činností príslušných FO: 72 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 71

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.