Grafická verzia

Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14536
IČO: 31103677
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kňažské 520/19, 91106 Trenčín, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: tomas.vano@trencin.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK13 0900 0000 0000 4170 4143
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK13 0900 0000 0000 4170 4143
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK13 0900 0000 0000 4170 4143
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK13 0900 0000 0000 4170 4143

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Vaňo Tomáš tomas.vano@trencin.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Trenčín zmluva 9.7.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Matej Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.7.2020
Belianský Ondrej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.10.2023
Šeliga Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2023
Murín Igor Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.5.2005
Nikolov Karim Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2023
Miksa Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2023
Herko Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2023
Bobot Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2023
Holúbek Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2023
Ševčík Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2007
Počet činností príslušných FO: 286 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 253

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.