Grafická verzia

TJ Sokol Trstín

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14620
IČO: 18048404
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 376, 91905 Trstín, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: palino1806@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK23 0900 0000 0000 4553 8664
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK23 0900 0000 0000 4553 8664
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK23 0900 0000 0000 4553 8664
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK23 0900 0000 0000 4553 8664

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Trnava zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kotásek Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2017
Obselka Igor Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.5.2013
Vašková Ema Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2018
Gerinec Oliver Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2018
Vavro Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.2.2017
Lopatka Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2018
Mahaj Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.7.2007
Kormuth Matias Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2018
Dolinský Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2018
Študenc Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2018
Počet činností príslušných FO: 38 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 26

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.