Grafická verzia

Trenčiansky plavecký oddiel

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14744
IČO: 42026130
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Šafárikova 2723/4-16, 91108 Trenčín, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tpo2008.sk
Adresa elektronickej pošty: tpo.170108@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK58 7500 0000 0040 2503 3499
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK58 7500 0000 0040 2503 3499
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK58 7500 0000 0040 2503 3499
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK58 7500 0000 0040 2503 3499

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub plavecké športy Slovenská plavecká federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2013 31.12.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Lezová Mária Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018
Gašpar Jozef Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018
Mokráňová Monika Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.11.2022
Janíček Tomáš Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018
Majdlenová Jana Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 7.2.2022
Šuleková Barbora Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2020
Kochová Jana Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2022
Habániková Lucia Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2023
Lowinski Jana Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2023
Kudličková Ingrid Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018
Počet činností príslušných FO: 161 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 159

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.