Grafická verzia

XBS swimming academy

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14753
IČO: 51769671
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Dubová Ulica 2677/33A, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Webové sídlo: iss-po-51769671.sportnet.online
Adresa elektronickej pošty: info@xbswaterpolo.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK88 0900 0000 0051 3910 7016
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK88 0900 0000 0051 3910 7016
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK88 0900 0000 0051 3910 7016
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK88 0900 0000 0051 3910 7016

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub plavecké športy Slovenská plavecká federácia bez zmluvy / registrácia / člen 10.10.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Škultétyová Ela Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2021
Pôbišová Alžbeta Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2021
Bunda Jakub Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.2021
Kollár Artur Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 16.8.2021
Škultéty Jakub Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.10.2019
Rudý Matúš Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2020
Tanko Eliot Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2021
Vela Daniel Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.10.2019
Krištofovič Marko Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.2021
Bundová Lenka Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 9.8.2021
Počet činností príslušných FO: 57 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 57

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe č. 003/OZ/2021 Zmluva o sponzorstve v športe 22.7.2021 22.7.2021
Zmluva o sponzorstve v športe č. 004/OZ/2021 Zmluva o sponzorstve v športe 16.9.2021 16.9.2021
Zmluva o sponzorstve v športe č. 002/OZ/2021 Zmluva o sponzorstve v športe 29.4.2021 31.12.2021
Zmluva o sponzorstve v športr č./OZ/2021 Zmluva o sponzorstve v športe 15.4.2021 15.4.2021
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 9.8.2020 9.8.2020
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 27.7.2020 27.7.2020
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 1.7.2020 1.7.2020
Počet záznamov: 7

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.