Grafická verzia

Three pools, o.z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14755
IČO: 48484164
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Semenárska 698/5A, 85110 Bratislava-Jarovce, Slovenská republika
Webové sídlo: www.threepools.sk
Adresa elektronickej pošty: 3pools@gmail.com; msadlon@gmail.com; 3poolswp@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK61 1100 0000 0029 4903 5698
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK61 1100 0000 0029 4903 5698
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK61 1100 0000 0029 4903 5698
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK61 1100 0000 0029 4903 5698

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub plavecké športy Slovenská plavecká federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2015 31.12.2023
Športový klub plavecké športy Slovenská plavecká federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2015 31.12.2024

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Marhefka Vladimír Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Marhefková Monika Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Dohnal Roman Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2018
Farkaš Dominik Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2018
Vallašek Adrian Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2018
Štanda Michal Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2018
Farkaš Dávid Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2018
Sýkora Slavomír Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2018
Bukva Dušan Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 19.6.2018
Petrikovičová Karina Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2024
Počet činností príslušných FO: 10 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 10

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.