Grafická verzia

1. JUDO CLUB PEZINOK

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14756
IČO: 36068241
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 1. mája 33, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Webové sídlo: judopezinok.sk
Adresa elektronickej pošty: admin@judopezinok.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub judo Slovenský zväz judo bez zmluvy / registrácia / člen 8.9.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
NEU Rastislav 17.2.1977 Tréner, judo bez zmluvy/registrácia/člen 27.1.2002
NEU Rastislav 17.2.1977 Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.1993
Roba Radovan 28.8.2009 Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 24.1.2016
Šišolák Peter 7.7.2007 Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 20.1.2017
Pindják Peter 19.6.2008 Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 20.1.2017
Husár Patrik 29.10.2010 Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2018
Tománková Patrícia 7.8.2007 Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 24.1.2014
Švantner Ondrej 2.11.1991 Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 20.1.2017
Pavúk Nikko 25.4.2003 Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 20.1.2017
Hupková Nicole 2.4.2005 Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 21.2.2018
Počet činností príslušných FO: 125 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 119

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.