Grafická verzia

ZDRUŽENIE SM NÁDEJ

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14758
IČO: 31772081
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Nad lúčkami 3060/51, 84105 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub judo (judo) Slovenský zväz Judo bez zmluvy / registrácia / člen 5.1.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pöršök Peter Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 22.11.2017
Michvocik Miroslav Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2012
Malá Michaela Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2018
Dopjera Maxim Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 22.11.2017
Martinov Marko Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 26.1.2017
Smolárik Marián Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2015
Pekarčík Lukáš Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2012
Kollár Krištof Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 22.11.2017
Kollárová Karolína Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 22.11.2017
Sárkány Juraj Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2013
Počet činností príslušných FO: 28 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 26

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.