Grafická verzia

Judo San Kysucké Nové Mesto

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14771
IČO: 42346347
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Matice slovenskej 790/11, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.judosan.sk/
Adresa elektronickej pošty: thorn@judosan.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub judo (judo) Slovenský zväz Judo bez zmluvy / registrácia / člen 5.1.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Líška Pavol Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 22.2.2017
Marošník Patrik Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 10.12.2017
Čejková Patrícia Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2017
Javorík Norbert Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 10.12.2017
Adamčík Nicolas Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 30.1.2017
Birkuš Michal Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2017
Pečalka Matej Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2016
KUCHÁR Matej Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2016
Šustek Lukáš Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2017
Kubaščíková Lucia Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2016
Počet činností príslušných FO: 33 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 32

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.