Grafická verzia

ZANETI s. r. o. v likvidácii

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14870
IČO: 47578131
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: zaneti.sk.mi@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub automobilový šport Slovenská asociácia motoristického športu bez zmluvy / registrácia / člen 14.3.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.