Grafická verzia

TJ Beloveža

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14912
IČO: 37936379
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 08614 Beloveža, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: rackoalexander@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK27 0900 0000 0050 7446 4695
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK27 0900 0000 0050 7446 4695
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK27 0900 0000 0050 7446 4695
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK27 0900 0000 0050 7446 4695

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Veľký Krtíš zmluva 3.1.2012 1.8.2022
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Bardejove zmluva 1.2.2000
Športový klub futbal (futbal) Stredoslovenský futbalový zväz zmluva 3.1.2012 4.9.2023
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Veľký Krtíš zmluva 4.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Čegiň Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2018
Boguščák Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.4.2018
Vašenková Vanesa Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.2017
Marko Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2009
Harčár Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.8.2011
Kostura Gabriel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2017
Perunský Ján Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) zmluva o výkone činnosti športového odborníka 3.9.2017
Marko Jaroslav Funkcionár, futbal (futbal) zmluva o výkone činnosti športového odborníka 16.8.2018
Červeňak Ján Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva o výkone činnosti športového odborníka 16.8.2017
Katanik Pavol Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva o výkone činnosti športového odborníka 14.8.2017
Počet činností príslušných FO: 26 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 26

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.