Grafická verzia

"DRUŽSTEVNÍK" FRANKOVÁ

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14947
IČO: 42078016
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 74, 05978 Veľká Franková, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: kromkajan@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK19 0900 0000 0004 9181 9925
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK19 0900 0000 0004 9181 9925
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK19 0900 0000 0004 9181 9925
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK19 0900 0000 0004 9181 9925

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Kromka Ján kromkajan@centrum.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Podtatranský futbalový zväz zmluva 31.8.2007

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kromka Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2021
Lach Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2023
Kromka Marko Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2022
Fečundová Karin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2022
Lachova Simona Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2022
Krišandová Tatiana Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2022
Tvrdoňová Sofia Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2022
Pulman Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2022
Tvrdoň Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.8.2022
Krišandová Miriam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2022
Počet činností príslušných FO: 49 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 42

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.