Grafická verzia

"DRUŽSTEVNÍK" FRANKOVÁ

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14947
IČO: 42078016
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 74, 05978 Veľká Franková, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: kromkajan@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK19 0900 0000 0004 9181 9925
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK19 0900 0000 0004 9181 9925
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK19 0900 0000 0004 9181 9925
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK19 0900 0000 0004 9181 9925

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Kromka Ján kromkajan@centrum.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Podtatranský futbalový zväz zmluva 31.8.2007

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pisarčík Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.8.2021
Kromka Jozef Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2013
Pilát Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.8.2021
Svocák Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2021
Spirčák Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2021
ZORIČÁK Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2021
Spirčák Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2021
SLEBODA Enrico Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2021
Bizub Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.7.2021
Kromka Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2021
Počet činností príslušných FO: 52 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 44

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.