Grafická verzia

"DRUŽSTEVNÍK" FRANKOVÁ

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14947
IČO: 42078016
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 74, 05978 Veľká Franková, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: kromkajan@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK19 0900 0000 0004 9181 9925
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK19 0900 0000 0004 9181 9925
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK19 0900 0000 0004 9181 9925
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK19 0900 0000 0004 9181 9925


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Podtatranský futbalový zväz zmluva 31.8.2007

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ogurčák Branislav 5.10.1998 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2018
Pisarčík Matúš 25.5.1985 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2002
Hapak Eduard 2.8.1983 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2019
Želonka Andrej 26.5.1997 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2019
Šlebodova Anežka 7.9.1990 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 30.9.2017
Krišanda Ondrej 8.5.1983 Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) zmluva 30.1.2012
Pisarčík Jozef 31.3.1973 Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) zmluva 27.6.1992
Pisarčík Jozef 31.3.1973 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 27.6.1992
Krišanda Ondrej 8.5.1983 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 30.1.2012
Kromka Ján 9.12.1973 Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) zmluva 10.9.1992
Počet činností príslušných FO: 32 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 28

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.