Grafická verzia

TJ Družstevník Kružlová

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14962
IČO: 37939751
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 110, 09002 Kružlová, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: adrian.guzo@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK60 0900 0000 0001 0466 9198
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK60 0900 0000 0001 0466 9198
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK60 0900 0000 0001 0466 9198
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK60 0900 0000 0001 0466 9198

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Gužo Adrián adrian.guzo@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Ondavský oblastný futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Gužo Adrián Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.4.2014
Sivák Radovan Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 3.7.2015
Sivák Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.9.2014
Grundza Ivan Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 4.8.2014
Sivák Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 25.4.2014
Oláh Jiří Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 13.8.2013
Sivák Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 13.8.2013
Grundza Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 6.6.2012
Sivák Stanislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 15.5.2012
Sivák Emil Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 11.5.2009
Počet činností príslušných FO: 14 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 13

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.