Grafická verzia

TJ Družstevník Kuková

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14963
IČO: 31943233
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 19, 08644 Kuková, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: Lukacivan9@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK91 0200 0000 0035 0687 3259
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK91 0200 0000 0035 0687 3259
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK91 0200 0000 0035 0687 3259
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK91 0200 0000 0035 0687 3259

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Ondavský oblastný futbalový zväz zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kundra Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2005
Foltyn Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2014
Bašista Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2024
Oravec Ladislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.1999
Kmec Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2024
Bortňak Radovan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2024
Oravec Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.2.2024
Kožlej Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.2023
Biroš Boris Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2023
Kaňuch Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2018
Počet činností príslušných FO: 74 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 68

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.