Grafická verzia

TJ Družstevník Lieskovec

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14968
IČO: 17076722
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 78, 06745 Lieskovec, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: dzatkojunior@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK63 0200 0000 0047 3626 4955
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK63 0200 0000 0047 3626 4955
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK63 0200 0000 0047 3626 4955
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK63 0200 0000 0047 3626 4955

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Džatko Ladislav ladislavdzatko@centrum.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Humenné zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Berecin Erik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.4.2022
Horkulič Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.4.2024
Revák Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2023
Vataščin Nikolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2024
Bačovčin Sebastián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Kremnický Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.8.2017
Vladimír Behún Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.3.2024
Kuľha Ľubomír Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.5.1995
Kožik Cyprián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.2.2024
Kuľha Vladimír Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.5.1992
Počet činností príslušných FO: 107 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 104

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.