Grafická verzia

TJ Družstevník Ložín

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14973
IČO: 17148723
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 07204 Ložín, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: bandik@post.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK44 0900 0000 0000 9101 6445
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK44 0900 0000 0000 9101 6445
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK44 0900 0000 0000 9101 6445
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK44 0900 0000 0000 9101 6445

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Ondo-Eštok Peter ondoestokp@centrum.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Michalovce zmluva 6.9.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Praskaj Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.4.2024
Chyra Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2024
Krajňák Mário Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2024
Hreško Branislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2024
Fenčík Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2024
Kondáš Radovan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2024
Geroč Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2024
Kalok Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.3.2022
Bodnár Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2017
Kanči Nikolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.1.2024
Počet činností príslušných FO: 74 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 62

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.