Grafická verzia

TJ - Družstevník Strelníky

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15003
IČO: 00621102
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 15, 97655 Strelníky, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: tj.strelniky@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK84 0900 0000 0000 5019 1335
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK84 0900 0000 0000 5019 1335
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK84 0900 0000 0000 5019 1335
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK84 0900 0000 0000 5019 1335

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Majer Vladimír tj.strelniky@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Drdoš Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2024
Čief Ľubomír Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.8.2003
Matula Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2011
Majer Šimon Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2010
Hronec Miroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2000
Moncoľ Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2004
Majer Radovan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2021
Blaško Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.3.2024
Rusnák Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2023
Tajboš Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2016
Počet činností príslušných FO: 74 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 50

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.