Grafická verzia

TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15006
IČO: 42237467
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 246, 06548 Šarišské Jastrabie, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: obecsarjastrabie@slnet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK63 0900 0000 0050 6067 8019
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK63 0900 0000 0050 6067 8019
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK63 0900 0000 0050 6067 8019
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK63 0900 0000 0050 6067 8019

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Okresný futbalový zväz Stará Ľubovňa zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kačmárik Miloš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.2.2016
Ondič Ľuboš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.4.2024
Krafčík Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2016
Miko Gabriel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.2024
Krafčik Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.3.2024
Miko Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2024
Filičko Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2022
Pavlík Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2024
Rešetár Tibor Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2024
Tkač Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.6.1992
Počet činností príslušných FO: 61 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 60

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.