Grafická verzia

"Obecný futbalový klub Vyšná Slaná"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15018
IČO: 31954685
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: OcÚ, Vyšná Slaná 29, 04926 Vyšná Slaná, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK51 0900 0000 0000 9962 4584
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK51 0900 0000 0000 9962 4584
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK51 0900 0000 0000 9962 4584
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK51 0900 0000 0000 9962 4584

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Gallo Dušan starosta@vysnaslana.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Rožňave zmluva 1.1.1947

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Barnák Jerguš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2018
Gallo Dušan Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2011
Lukáč Vladimír Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.5.1992
Revúcky Roland Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2011
Rogos Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2019
Pitoňák Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.7.2019
Šimon Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2016
Vido Maroš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.2013
Tolnai Roman Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.10.2017
Bubenčík Branislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.10.2017
Počet činností príslušných FO: 44 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 42

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.