Grafická verzia

"Obecný futbalový klub Vyšná Slaná"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15018
IČO: 31954685
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: OcÚ, Vyšná Slaná 29, 04926 Vyšná Slaná, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: SK51 0900 0000 0000 9962 4584
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK51 0900 0000 0000 9962 4584
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK51 0900 0000 0000 9962 4584
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK51 0900 0000 0000 9962 4584

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Gallo Dušan starosta@vysnaslana.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Rožňave zmluva 1.1.1947

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Lux Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.7.2023
Leskovjanský Ondrej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2023
Kubaský Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.10.2017
Domik Štefan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2016
Poliak Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2023
Bizik Sebastián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2023
Rogos Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2022
Hrčka Stanislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.8.2012
Oravec Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2015
Gallo Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2017
Počet činností príslušných FO: 50 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 47

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.