Grafická verzia

TJ Pokrok Porúbka

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15112
IČO: 31943110
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 08646 Porúbka, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: pavuk.jan@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK70 0900 0000 0004 5221 8078
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK70 0900 0000 0004 5221 8078
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK70 0900 0000 0004 5221 8078
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK70 0900 0000 0004 5221 8078

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Pavúk Ján pavuk.jan@centrum.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Bardejove zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Šoltys Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.2.2024
Packa Vladimír Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2001
Džopko Radovan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2023
Paľa Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.7.2023
Knapčík Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.7.2019
Sokol Jaroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.1992
Kordač Jan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2023
Hudák Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.7.2015
Havír Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2022
Matys Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2015
Počet činností príslušných FO: 82 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 77

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.