Grafická verzia

TJ Požiarnik Vlkovce

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15118
IČO: 31993745
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 54, 05971 Vlkovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: poziarnik.vlkovce@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK75 0900 0000 0000 9328 1322
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK75 0900 0000 0000 9328 1322
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK75 0900 0000 0000 9328 1322
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK75 0900 0000 0000 9328 1322

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Semaňák Peter peter.semanak@centrum.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Podtatranský futbalový zväz zmluva 1.8.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Dravecký Sebastián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2017
Penxa Boris Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2023
Poľanovský Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2023
Dorula Vojtech Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2007
Bednár Radoslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.3.1998
Sopko Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2023
Maľák Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.8.2021
Harendarčík Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2023
Lorková Natália Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.8.2021
Maľáková Laura Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2021
Počet činností príslušných FO: 91 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 88

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.