Grafická verzia

TJ Pšurnovice

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15122
IČO: 00631884
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pšurnovice 57, 01401 Bytča, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: m.sichman@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK89 0200 0000 0023 2257 2553
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK89 0200 0000 0023 2257 2553
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK89 0200 0000 0023 2257 2553
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK89 0200 0000 0023 2257 2553

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Žiline zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hryzák Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.11.2023
Papánkova Emka Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.11.2023
Hryzák Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.11.2023
Kalman Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.11.2023
Kypús Lukas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.11.2023
Šamaj Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.11.2023
Šichmanová Nela Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2020
Levko Marcel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.11.2023
Stolárik Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2021
Hryzák Miloš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.10.1995
Počet činností príslušných FO: 81 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 79

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.