Grafická verzia

TJ Sokol Janov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15157
IČO: 37787110
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 08242 Janov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: janov@onlinenet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK15 0900 0000 0000 9628 5425
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK15 0900 0000 0000 9628 5425
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK15 0900 0000 0000 9628 5425
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK15 0900 0000 0000 9628 5425

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Čopák Stanislav copakstrechy@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Paumer Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2023
Tarasovič Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2019
Horváth Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2023
Miko René Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2023
Husár Miroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Godla Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Godla Alexander Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2023
Olejár Sebastián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2023
Paľuch Francisco Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2019
Senčák Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2021
Počet činností príslušných FO: 103 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 103

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.