Grafická verzia

TJ Sokol Malý Lipník

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15159
IČO: 42237203
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 159, 06546 Malý Lipník, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: palivauhlie@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK44 0200 0000 0000 1382 6602
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK44 0200 0000 0000 1382 6602
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK44 0200 0000 0000 1382 6602
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK44 0200 0000 0000 1382 6602

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Okresný futbalový zväz Stará Ľubovňa zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pyda Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2018
Ščurka Pavol Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.7.2016
Pjaták Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2018
Vandžura Andrej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.8.2009
Brajerčík Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2018
Kačmarčík Peter Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva o výkone činnosti športového odborníka 1.4.1992
Šesták Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 14.8.2014
Sedlačko Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 15.8.2013
Brunovský Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 6.9.2015
Brunovský Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 5.7.2016
Počet činností príslušných FO: 15 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 14

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.