Grafická verzia

TJ Sokol Medzibrod

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15160
IČO: 00620939
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pri ihrisku 419/2, 97696 Medzibrod, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: ivan.hutka1@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK09 0900 0000 0000 5019 0260
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK09 0900 0000 0000 5019 0260
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK09 0900 0000 0000 5019 0260
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK09 0900 0000 0000 5019 0260

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Stredoslovenský futbalový zväz zmluva 4.8.1990

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Palušný Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2016
Pikula Lucas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2023
Petríková Alžbeta Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2023
Petrík Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.10.2023
Tomková Stanislava Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.10.2023
Šuták Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2018
Štajer Zdeno Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2018
Kochelka Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2022
Rusina Michael Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2023
Šalko Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2016
Počet činností príslušných FO: 139 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 116

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.