Grafická verzia

TJ Turbína Hlinné

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15219
IČO: 35519428
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 191, 09435 Hlinné, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: tjturbinahlinne@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK55 0200 0000 0022 0233 5457
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK55 0200 0000 0022 0233 5457
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK55 0200 0000 0022 0233 5457
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK55 0200 0000 0022 0233 5457

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Veliký Viktor viktor.veliky@azet.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bužo Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2018
Bužová Soňa Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.10.2023
Steeno Viktor Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2020
Bužo Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2022
Bužo Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2022
Mitáč Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.10.2023
Jurmák Damián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.10.2023
Korčoková Lucia Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.10.2023
Kindrik Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2011
Nemčík Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2000
Počet činností príslušných FO: 110 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 102

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.