Grafická verzia

TJ Vihorlat Zemplínske Hámre

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15223
IČO: 17077117
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hlavná 149/181, 06777 Zemplínske Hámre, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: tjvihorlat@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK09 0900 0000 0000 8691 7564
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK09 0900 0000 0000 8691 7564
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK09 0900 0000 0000 8691 7564
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK09 0900 0000 0000 8691 7564

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Žír Ambróz tjvihorlat@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Humenné zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Turčík Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2023
Pindroch Gabriel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Paprčka Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2023
Kováč Adam Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2023
Zaremba Jaroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2019
Cenkner Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2016
Kurilla Róbert Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.9.2015
Kotus Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2023
Kurilla Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.4.2016
Panko Dmytro Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.3.2020
Počet činností príslušných FO: 94 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 77

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.