Grafická verzia

Združenie športov Vyšná Šebastová

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15229
IČO: 31303234
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 157, 08006 Vyšná Šebastová, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: ivan.mazanec@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK39 8330 0000 0025 0133 2571
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK39 8330 0000 0025 0133 2571
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK39 8330 0000 0025 0133 2571
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK39 8330 0000 0025 0133 2571

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Mazanec Ivan ivan.mazanec@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kovaľ Tadeáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.2.2022
Ondrija Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.7.2023 29.2.2024
Sarvaš Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.2.2024
Čmilňák Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.2.2024
Pošivák Alex Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.2.2024
Šmihula Christopher Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.2.2024
Jakubek Ondrej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.2.2024
Kondžura Nikolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2024
Čekan Kevin Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.2.2024
Leško Libor Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2012
Počet činností príslušných FO: 136 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 119

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.