Grafická verzia

Združenie športov Vyšná Šebastová

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15229
IČO: 31303234
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 157, 08006 Vyšná Šebastová, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: antonrepka@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK39 8330 0000 0025 0133 2571
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK39 8330 0000 0025 0133 2571
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK39 8330 0000 0025 0133 2571
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK39 8330 0000 0025 0133 2571

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Repka Anton antonrepka@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Repka Anton Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.7.2012
Mižanin Maxim Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2019
Kočan Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2014
Werner Erik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2021
Girgoško Šimon Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.7.2021
Andrejovský David Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.8.2015
Andrejovský David Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.8.2015
Siman Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.8.2021
Zimmermann Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.8.2021
Jabcon Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2016
Počet činností príslušných FO: 106 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 88

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.