Grafická verzia

Združenie kultúrnych a športových oddielov Poľov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15309
IČO: 42248035
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Dolina 2, 04015 Košice-Poľov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: Lukas198916@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK70 0900 0000 0004 4224 4635
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK70 0900 0000 0004 4224 4635
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK70 0900 0000 0004 4224 4635
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK70 0900 0000 0004 4224 4635

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Čonka Lukáš lukas198916@azet.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Mestský futbalový zväz Košice zmluva 24.8.2012

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Čonka Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.2014
Džaferi Gazmend Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2019
Vargovčík Ľuboš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.3.2013
Straka Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2019
Hreščák Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2018
Čonka Lukáš Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2007
Čislák Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2017
Karafa Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2017
Karpat Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2013
Pastorek Milan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2013
Počet činností príslušných FO: 24 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 22

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.