Grafická verzia

1.SFC Canaria Team Malacky

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15354
IČO: 42169461
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Záhorácka 1938/81, 90101 Malacky, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: doktordoky@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK07 0200 0000 0025 8658 9987
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK07 0200 0000 0025 8658 9987
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK07 0200 0000 0025 8658 9987
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK07 0200 0000 0025 8658 9987

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub iný šport (futsal) SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA zmluva 9.10.2014

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Antálek Martin Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.10.2014
Michalek Denis Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.10.2014
Špoták Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2015
Išunin Miroslav Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.10.2014
Horváth Marek Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.10.2014
Černek Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.10.2014
Foltýn Samuel Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.6.2015
Čemba Marek Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.12.2015
Kain Róbert Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.10.2014
Sirota Roman Amatérsky športovec, futbal (futsal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.10.2014
Počet činností príslušných FO: 44 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 44

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.