Grafická verzia

TJ Vinohrad Čebovce

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15374
IČO: 22618104
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Szedera Fabiana 254/145, 99125 Čebovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: adrian.balga@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK68 7500 0000 0040 3009 2354
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK68 7500 0000 0040 3009 2354
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK68 7500 0000 0040 3009 2354
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK68 7500 0000 0040 3009 2354

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Košík Jozef tjvinohradcebovce@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Stredoslovenský futbalový zväz zmluva 3.1.2012

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mirga Nikolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2019
Szabó Mário Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2023
Kisely Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2018
Martin Ádám Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.10.2016
Kliment Hasan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2019
Kálazy Arthur Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2023
Pajer Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.5.2017
Rohácsi Rajmond Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2023
Balga Ladislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.8.2018
Balgová Nella Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.8.2023
Počet činností príslušných FO: 120 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 106

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.