Grafická verzia

1. CC Bratislava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15421
IČO: 37901451
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Latorická 31, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo: www.1cc.sk
Adresa elektronickej pošty: kocian@curling.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub curling (curling) Slovenský curlingový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 19.3.2002

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.