Grafická verzia

1. CC Bratislava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15421
IČO: 37901451
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Latorická 31, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo: www.1cc.sk
Adresa elektronickej pošty: kocian@curling.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub curling (curling) Slovenský curlingový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 19.3.2002

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hajduk Paulina Amatérsky športovec, curling (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2021
Fekete Patricia Amatérsky športovec, curling (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2023
Mashutin Stanislav Amatérsky športovec, curling (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 3.4.2023
Vavrovič Samuel Amatérsky športovec, curling (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 3.4.2023
Schüller Radovan Amatérsky športovec, curling (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 3.4.2023
TRAJANOV Sebastián Amatérsky športovec, curling (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 3.4.2023
Illin Nikita Amatérsky športovec, curling (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 24.9.2021
Varga Igor Amatérsky športovec, curling (curling) bez zmluvy/registrácia/člen 17.9.2021
Počet činností príslušných FO: 8 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 8

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.